Κατηγορίες

CUNIFE

Γνωρίζοντας τις ανάγκες του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή και επισκευή δικτύων πλοίων αλλά και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  

Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν σωλήνες και εξαρτήματα χαλκού – νικελίου (Cu/Ni 90/10), χάλυβα και βαλβίδες κατάλληλες για χρήση στη ναυτιλία και σε βιομηχανικές εφαρμογές. cunife CUNIFER