Υπηρεσίες

H εταιρείας μας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης το οποίο αναλαμβάνει υπεύθυνα την επίβλεψη επισκευών όλων των τύπων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων μέσω του δικτύου των συνεργατών μας.