Κατηγορίες

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την CAVMAC, μέλος της ABCON Industrial Products Ltd, η οποία κατασκευάζει υψηλής ποιότητας αξιόπιστους βιομηχανικούς ελαστικούς, εύκαμπτους σωλήνες και έχει έδρα την Ιρλανδία.

Οι ελαστικοί σωλήνες της CAVMAC χρησιμοποιούνται για ασφαλή μεταφορά προϊόντων συμπεριλαμβανομένων υγρών για την βιομηχανία πετρελαίου και αερίου. Όλα τα προϊόντα της CAVMAC σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται με πλήρη συμμόρφωση με αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα.